Úvod

Tento kurz ve 12 kapitolách naučí programování s robotickou hračkou BeeBot. Děti ve věku od 4 let prochází hravým úvodem do světa informačních technologií a robotiky.

Podlahové roboty BeeBot se vyznačují jednoduchým a přátelským designem. Programují sa pomocí tlačítek na horní straně.

Kromě nácviku prostorového vnímání robotické včeličky rozvíjejí i schopnosti rozložit řešení do posloupnosti jednoduchých kroků. Práce s různými hrami poskytuje široké možnosti v oblasti propojování vědy, čtenářských a matematických dovedností s digitální gramotností a informatickým myšlením. V prvních šesti kapitolách se seznámíme se základními funkcemi včelího robota, vyučují a procvičují se prostřednictvím her a aktivít. Ve jednotlivých kapitolách 7-12 jsou zahrnuty různé samostatné tematické okruhy, jako např. matematika, jazyky, geografie a dopravní výchova. Práce se včelími roboty podporuje různé dovednosti dětí v těchto oblastech. 

Co se v kurzu naučíte:

 • Co je robot a proč se pohybuje samostatně?

 • Co znamená programování?

 • Jak můžu pohnout mým BeeBotem v požadovaném směru?

 • Jak můžu tvořivě vyřešit programátorskou úlohu?

Co zažijete s vaším robotem:

 • vzrušující hledání pokladů

 • divoké automobilové závody

 • návštěva u zvířátek v džungli

 • zábavné matematické a jazykové hry

 • velká soutěž ve sběru medu

 • velký výlet exotickými zeměmi po celém světě

 • mnoho dalších her a dobrodružství


Podrobnosti

Věk: 4 a víc
Úroveň: začátečník

Instruktor

Dan Lessner

Dan Lessner