O projektu

Informační technologie se postupně dostávají do všech sfér našeho života a fungování bez nich si už jen těžko umíme představit. I přes jejich rozšíření je 23 % populace v Evropě digitálně negramotná. V pracovní sféře je digitální gramotnost potřeba na téměř 90 % pracovních pozících a firmám bude do roku 2020 chybět 900 tis. IT specialistů.

Přesto, že tento trend neustále roste, školství reflektuje tyto změny velmi pomalu a výuka k digitální gramotnosti na školách citelně chybí. Důvodů může být více, podle našich zkušeností jsou to hlavně chybějící vzdělávací materiály a nedostatečná digitální gramotnost učitelů.

Naším posláním je přinést vzdělávání v oblasti moderních technologií mezi naši nejmladší generaci a zpřístupnit ho pro všechny děti.

Tyto problémy chceme řešit projektem KidsCodr, v rámci kterého vytvoříme kompletní vzdělávací kurikulum pro výuku digitální gramotnosti pro děti od 6 do 14 let. Kurikulum bude rozdělené na 2 části.

Softwarová část, kde výuka probíhá v různých programech, aplikacích nebo přímo v programovacím jazyku. Tuto část budou tvořit vzdělávací moduly jako např. Scratch Junior, Scratch, Kodulab, MIT App Inventor, Javascript Games a Minecraft.

Hardwarová část je zaměřená na programování robota a hardwaru, díky čemuž žáci získávají okamžitou zpětnou vazbu na svoji práci v reálném prostřední (pohyb robota, aktivování funkcí apod.). V této části se soustředíme na Bee-Bot roboty, Lego Mindstorm EV3, Nao roboty a Arduino.

Obsah všech vzdělávacích modulů bude vyhotovený formou videí a textových materiálů, spolu se zdrojovými soubory jako např. potřebné obrázky nebo kód. Všechny části projektu budou lokalizované v 1. fázi v 4 jazycích: anglicky, německy, slovensky a česky.

Součástí projektu je i webová aplikace, která bude sdružovat v přehledné formě všechny vzdělávací materiály a bude k dispozici všem účastníkům kurzů. Žáci i učitelé ji budou moci využít na samostudium, řešení problémů v diskusích nebo návrh nových studijních materiálů k daným tématům.

Naším cílem je vybudovat aktivní komunitu, která bude participovat na dlouhodobém vývoji projektu. Těšíme se na spolupráci s Vámi, kódění zdar :)

Partneři

Projektové partnerství je tvořené s důrazem pokrýt všechny důležité kompetence pro naplnění cílů projektu. Za hlavní kompetence považujeme know-how ve vzdělávacích nástrojích a samotném vzdělávání v digitální gramotnosti pro cílovou skupinu děti od 6-14 let a zároveň tvorbu vzdělávacích materiálů v této oblasti. V rámci konzorcia partnerů je zastoupená i cílová skupina učitelů a technologická kompetence na vytvoření webové aplikace.

  • Check IT s.r.o. Zástranie 278, 01003 Žilina, Slovenská Republika
  • Institut fur Forderung IT Nachwuchses (IFIT) Vogelsangweg 4, 3270 Scheibbs, Austria
  • Jednota školských informatiku (JSI) V Úžlabině 320/23, Prague, Česká Republika
Erasmus logo

SAAIC - Národní agentura programu Erasmus+ pro vzdelávání a odborní přípravu

  • Projekt KidsCodr je financován s podporou programu Erasmus+.
  • Název projektu: KidsCodr - we teach kids progamming
  • Číslo projektu: 2016-1-SK01-KA201-022606
  • Koordinátor projektu: Check IT s.r.o., Zástranie 278, 01003 Žilina, Slovenská Republika

Ballon